ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน