ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66.60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.20 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64.20 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน