ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64.40 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน