ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.70 เงิน 4  
5 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.10 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.40 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 10  
15 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 10  
16 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 10  
17 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 10  
18 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 10  
19 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 10  
20 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 10  
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 10  
22 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 14 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 14 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 13.50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 13.50 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 13.50 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 13 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 13 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 12.50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 11 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 11 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 10 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 10 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 8.50 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 8.50 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 7.50 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 7 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 6 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 4 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
41 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
42 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
43 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน