ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70.40 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.20 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66.80 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66.60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64.30 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน