ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 835
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.32 ทอง 7  
8 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.65 ทอง 8  
9 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.32 ทอง 9  
10 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.99 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.32 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74.32 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.66 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63.98 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเทวะคลองตรง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63.33 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน