ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 832
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน