ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 98.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.50 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.50 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนคลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนเทวะคลองตรง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 27  
29 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.50 เงิน 29  
31 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 31  
33 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 37  
39 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69.50 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.50 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.50 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน