ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 58 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 58 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนวัดลาดหวาย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 57.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 54.50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 54.50 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 51.50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 51 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 47.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 39.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 36 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 34 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 29 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 29 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 21 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 9.50 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน