ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 820
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดลาดหวาย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 59.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 51 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 47 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 47 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 39.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 38.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 38 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 38 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 30.50 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน