ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.33 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63.33 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน