ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนคลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69.67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63.33 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56.67 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56.33 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 54.67 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 47.33 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
36 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
37 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน