ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.90 ทอง 5  
7 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.90 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.90 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.90 เงิน 17  
18 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.30 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70.90 เงิน 20  
21 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70.90 เงิน 20  
22 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66.90 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.90 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.50 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63.90 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63.20 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนวัดกาหลง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61.90 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61.90 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61.80 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 58.30 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 55.90 เข้าร่วม 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน