ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 791
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดลาดหวาย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63.50 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 20  
25 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 58.50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 57 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 57 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 55.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 53.50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 47 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 45 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 43.50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 40.50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 40 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 40 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 40 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนวัดสีล้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 40 เข้าร่วม 34  
38 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 40 เข้าร่วม 34  
39 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 40 เข้าร่วม 34  
40 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 40 เข้าร่วม 34  
41 โรงเรียนคลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 35 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 35 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 35 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 30 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 25 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 20 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
48 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน