ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน