ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน