ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81.43 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.91 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.26 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.72 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.95 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.12 เงิน 10  
11 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74.54 เงิน 11  
12 โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.78 เงิน 12  
13 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.05 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.43 เงิน 17  
18 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.27 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69.74 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.31 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.96 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดลาดหวาย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.86 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.58 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64.92 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63.92 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน