ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน