ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 7  
10 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 7  
11 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 7  
12 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 7  
13 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 7  
14 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 7  
15 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 7  
16 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 7  
17 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 7  
18 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 7  
19 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 7  
20 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 7  
21 โรงเรียนคลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนคลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 21  
26 โรงเรียนเทวะคลองตรง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
31 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
32 โรงเรียนละมูลรอดศิริ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
33 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
34 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
35 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน