ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 764
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน