ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 11  
13 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
25 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
26 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน