ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 6  
10 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 6  
11 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 6  
12 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 6  
13 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 6  
14 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม  
31 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน