ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนคลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 11  
14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 14  
18 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดกาหลง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 18  
21 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 18  
22 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 18  
23 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 18  
24 โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 24  
27 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 27  
28 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 31  
32 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 31  
33 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 31  
34 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 31  
35 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 37  
39 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 40  
41 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนเทวะคลองตรง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 54 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 50 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน