ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 738
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน