ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 5  
9 โรงเรียนคลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 9  
13 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 9  
14 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน