ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 9  
12 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 9  
13 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดกาหลง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 13  
16 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดสร่างโศก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 20  
22 โรงเรียนคลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 22  
24 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 58 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 58 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 58 เข้าร่วม 42  
45 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 58 เข้าร่วม 42  
46 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 58 เข้าร่วม 42  
47 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 57 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56 เข้าร่วม 48  
51 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56 เข้าร่วม 48  
52 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56 เข้าร่วม 48  
53 โรงเรียนเทวะคลองตรง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56 เข้าร่วม 48  
54 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 50 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนละมูลรอดศิริ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
56 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน