ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดนาคราช สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 23  
26 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 23  
27 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 23  
28 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 28  
30 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 28  
31 โรงเรียนคลองพระยานาคราช สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 31  
33 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 31  
34 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 34  
35 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 34  
36 โรงเรียนวัดลาดหวาย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 34  
37 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 37  
39 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนคลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนวัดกาหลง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน