ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน