ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.66 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน