ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน