ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 11  
13 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 13  
15 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 17  
20 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.50 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน