ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 395
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดกาหลง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน