ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.33 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดกาหลง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.33 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66.66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62.66 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน