ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน