ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนคลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 8  
10 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.66 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66.66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62.66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 58.66 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
25 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
26 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน