ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 5  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 5  
10 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
11 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
12 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน