ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 034
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน