ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 325
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน