ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 323
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน