ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.30 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.30 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70.30 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน