ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 316
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81.66 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน