ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 314
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน