ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองพระยานาคราช สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 8  
11 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน