ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 9  
12 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสร่างโศก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน