ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน