ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 13  
16 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 16  
19 โรงเรียนวัดกาหลง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 19  
21 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 23  
25 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 26  
28 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนคลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน