ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน