ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน