ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองพระยานาคราช สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง 7  
11 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 11  
14 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 11  
15 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 11  
16 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 11  
17 โรงเรียนวัดสร่างโศก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 11  
18 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 11  
19 โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 19  
22 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 19  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 19  
24 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 24  
26 โรงเรียนวัดลาดหวาย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 24  
27 โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 27  
28 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 27  
29 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 27  
30 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 30  
32 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 30  
33 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 30  
34 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 30  
35 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 35  
37 โรงเรียนวัดกาหลง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 37  
39 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 37  
40 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 37  
41 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 41  
42 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 41  
43 โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 41  
44 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 41  
45 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 41  
46 โรงเรียนวัดนาคราช สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 41  
47 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 41  
48 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 41  
49 โรงเรียนเทวะคลองตรง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 41  
50 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน