ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนสาธิตบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 6  
11 โรงเรียนคลองพระยานาคราช สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 11  
15 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 15  
18 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 15  
19 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 15  
20 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 15  
21 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 15  
22 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนคลองสะบัดจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 22  
25 โรงเรียนเทวะคลองตรง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 22  
26 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 26  
29 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 26  
30 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 26  
31 โรงเรียนวัดลาดหวาย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 26  
32 โรงเรียนวัดสร่างโศก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 26  
33 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 26  
34 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 26  
35 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 26  
36 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 26  
37 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 26  
38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 26  
39 โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 39  
40 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 39  
41 โรงเรียนวัดกาหลง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 39  
42 โรงเรียนวัดนาคราช สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 39  
43 โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 39  
44 โรงเรียนละมูลรอดศิริ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
45 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  
46 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน